Kao specijalist za izradu figura i igračaka nudimo usluge ručnog bojenja i airbrush- a na 20 kabina. Po potrebi vršimo i aktiviranje površine za bojenje plasma ionisatorom.