Proizvodnja: Bosnia and Herzegovina 
Broj modela: 21003
Naziv artikla: Maska KP1
Minimalna narudžba: 1000 komada

PREVENTIVNE MJERE I SIGURNOSNE UPUTE
Masku je potrebno redovno održavati, te je koristiti u skladu sa uputstvom za upotrebu.

OPIS I SASTAV PROIZVODA
Glavni dio maske - Alleruna W 60 S 161 LM Transluzent
Poklopac - Polypropylene
Kaiš - Pearlthane
Pamučni filter

OPIS UPOTREBE, NAČIN UPOTREBE
Proizvod je višekratni. Prilikom svake nove upotrebe koristi se novi filter.

ODRŽAVANJE I PLAN ODRŽAVANJA
Proizvod se čisti definfekcionim sredstvom ili alkoholom.

PREKID UPOTREBE
Ukoliko dođe do oštećenja nekog dijela proizvoda, isti se ne smije više koristiti.
DEMONTAŽA, RAZLAGANJE, LAGEROVANJE I TRANSPORT
Demontaža proizvoda se vrši obrnutim redoslijedom postupka na koji je proizvod skloplje, te nema nikakvog daljneg uticaja na kvalitet ili upotrebljivost proizvoda Razlaganje proizvoda ne zahtjeva posebne principe primjene. Lagerovanje proizvoda ne zahtjeva posebne uslove skladištenja, i nije podložno uticaju vlage, topline, direktnog svijetla i slično. Transport proizvoda se odvija u kartonskoj ambalaži, gdje su proizvodi rastavljeni, te spakovani u odvojenu plastičnu ambalažu.  

GREŠKE I POPRAVKA
Svaka uočena greška biti će prijavljena proizvođaču, te će kao takva biti uklonjena ili zamijenjena. Popravak proizvoda se vrši u slučaju da je moguće kvar ili grešku ukloniti, a u suprotnom se vrši zamjena za novi proizvod.  

EKOLOŠKI ASPEKTI
Proizvod nema uticaja na ekologiju ako je pri završavanju korištenja pravilno odložen za dalju reciklažu, ili za vrstu otpada predviđeno mjesto.

ODLAGANJE
Proizvod se nakon završetka upotrebe odlaže na za to predviđeno mjesto, te se kao takav može reciklirati.

KONTAKT
Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.
Adresa: Poslovna zona Bukva br.12, Tešanj
Telefon: +387 32 654 133

EKO ČIŠIĆ
eko.cisic@koala-paintings.com

MAJA DELJKIĆ
maja.deljkic@koala-paintings.com