Osiguranje i upravljanje kvalitetom je osnova za uspješnu i dugoročnu saradnju sa kupcima. U maju 2008 smo certificirani po DIN EN ISO 9001, a certifikat smo obnovili u maju 2015.